Filesystem
PHP 手册

预定义常量

以下常量由本扩展模块定义,因此只有在本扩展模块被编译到 PHP 中,或者在运行时被动态加载后才有效。

GLOB_BRACE (integer)
GLOB_ONLYDIR (integer)
GLOB_MARK (integer)
GLOB_NOSORT (integer)
GLOB_NOCHECK (integer)
GLOB_NOESCAPE (integer)
PATHINFO_DIRNAME (integer)
PATHINFO_BASENAME (integer)
PATHINFO_EXTENSION (integer)
PATHINFO_FILENAME (integer)
Since PHP 5.2.0.
FILE_USE_INCLUDE_PATH (integer)
Search for filename in include_path (since PHP 5).
FILE_APPEND (integer)
Append content to existing file.
FILE_IGNORE_NEW_LINES (integer)
Strip EOL characters (since PHP 5).
FILE_SKIP_EMPTY_LINES (integer)
Skip empty lines (since PHP 5).
FILE_BINARY (integer)
Binary mode (since PHP 5.2.7).
FILE_TEXT (integer)
Text mode (since PHP 5.2.7).
INI_SCANNER_NORMAL (integer)
Normal INI scanner mode (since PHP 5.3).
INI_SCANNER_RAW (integer)
Raw INI scanner mode (since PHP 5.3).

Filesystem
PHP 手册